Obrona

Obrona pracy doktorskiej, jaka wieńczy napisanie doktoratu przebiega ciut odmiennie aniżeli obrona magisterki czy też licencjackiej. W szczególności jest to obrona publiczna, na jakiej prócz komisji egzaminacyjnej mają okazję pokazać się zaproszeni goście, wielokrotnie znajomi oraz rodzina, jednak oraz całkowicie obcy ludzie. Ich obecność z pewnością potęguje stres broniącego.

Autoreferat

Obrona pracy doktorskiej zaczyna się od autoreferatu, jaki wygłasza doktorant. Powinien w nim w przybliżeniu opowiedzieć jak powstawała praca, dlaczego podjął się tej dziedziny jak również przedstawić podstawowe hipotezy oraz wnioski uzyskane z powodu badań. Im nie gorzej autoreferat zostanie przygotowany, tym mniejszy stres będzie towarzyszył broniącemu doktorat.

Streszczenia recenzji

Następnie jeden spomiędzy członków komisji przedstawia streszczenia recenzji, a póżniej następuje chyba istotniej stresujący oraz nieprzewidywalny czas, a więc zadawanie zapytań broniącemu. W odróżnieniu od obrony pracy dyplomowej, przy której jedynie komisja może zadawać pytania oraz która jest obroną zamkniętą, wypadku W pracy doktorskiej pytania mają sposobność zadawać wszyscy znajdujący się na sali.

Ogłoszenie

O ile wszelkie pytania będą zadane i doktorant na nie odpowie ogłaszana jest krótka przerwa, po jakiej komisja ogłasza skutki, a zatem ogłasza obronę za udaną albo nie. O ile wynik jest dodatni, to doktorant pozostaje drugim naukowcem mogącym posłużyć się tytułem doktora. O ile będzie pracował na uczelni to będzie miał jeszcze upoważnienia, które pozwolą mu nadzorować redagujących magisterki, a zatem będzie mógł być promotorem.

Published by